Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Facebook Nehtomania SK

Facebook Nehtomania CZ

Doprava ZDARMA


Pri objednávke nad 80EUR, máte
dopravu ZDARMA

 

Nehtomania Slovensko

 

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Prevádzkovatel' internetového portálu

Aneta Pätoprstá – AP Nails
Kalinkovo 84
90043 Kalinkovo
Slovenská republika

IČO: 50221540 
DIČ: 1086212292
Okresný úrad Senec
Číslo živnostenského registra: 140-20268

Zodpovedná osoba: Aneta Pätoprstá

email : info@nehtomania.sk

tel.č. : +421917751170

 

Možnosti dopravy:

Geis Parcel kuriér – PLATBA PREVODOM : 3,50eur

Geis Parcel kuriér – DOBIERKA : 4,50eur

Osobný odber -HOTOVOSŤ : 0eur

Poštovné nad 80eur ZDARMA

1) O registrácií

Prehlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti Aneta Pätoprstá – AP Nails a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kupná zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutečnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že výrobky sa už nevyrábajú alebo nedodávajú. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzne. Objednávku je možné zrušit pred jej expedícíou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedícíou, a bude vyexpedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou výrobkov. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaily každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota výrobkov, ktoré neboli skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je výrobok skladom alebo nie. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, budeme Vás ihneď informovať o ďalšom termíne dodania.

3) Druhy dopravy 

Aktuálny cenník vybraných spôsobov dopravy je uvedený na viditeľnom mieste na e-shope a všetky varianty prepravy sú ponúknuté zákazníkovi pri dokončovaní objednávky.

Dopravu zákazník neplatí, pokiaľ jeho nákup prekročil hodnotu 80 € s DPH, pri zasielaní na adresu v Slovenskej republike.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravcu.

Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do 1-3 pracovných dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Osobný odber si treba vopred dohodnúť.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručna doba začíná bežať dátumom uvedeným na doklade. Záručna doba je uvedená na výrobku.

5) Rozpor s kupnou zmluvou - obecné informacie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia výrobku. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené nejneskôr posledný deň 14 dennej lehoty. Vo zvláštnych prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžena lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania výrobku. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstupenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kupnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziodobí bol výrobok zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, co už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený výrobok poškodený len čiastočně, môže si predávajúcí uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúcí je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúcí spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátena, môže predávajúcí naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením výrobku (náklady na prepravu apod.).

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.


Pri platbe vopred: Všetky informácie ohľadne uskutočnenej platby sú zákazníkovi poskytnuté bezprostredne po odoslaní objednávky. Výrobky budeme expedovať po obdržaní platby na bankovní účet.


Pri platbe dobierkou: Objednané výrobky Vám zašleme prepravnou spoločnosťou a pri prevzatí tieto výrobky uhradíte v hotovosti.

8) Zrušenie objednávky

Spoločnosť Aneta Pätoprstá – AP Nails si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak dôjde k opakovanému porušeniu obchodných podmienok, opakovanému neprevzatiu zásielky, či opakovaným komplikáciám, ktoré majú za následok poškodenie predavájúceho. 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je potrebné oznámiť pre odoslaním emailu s potvrdením o odoslaní objednávky. Zrušenie objednávky je možné uskutočniť telefonicky, osobne alebo emailom.

9) Reklamácie

V prípade, že výrobok, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vráteníe výrobku z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

10) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.Nehtomania.sk, spoločnosť Aneta Pätoprstá - AP Nails uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sú použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Aneta Pätoprstá - AP Nails 

Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii, pri prihlásení k odberu noviniek alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt, príp.bankový účet. Pri každom kroku sa spoločnosť Aneta Pätoprstá - AP Nails riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Osobné údaje sú v prvom rade využívané

  • na elektronické vybavenie objednávky
  • realizáciu dodávky
  • zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami.
  • na marketingové účely Aneta Pätoprstá - AP Nails

Spoločnosť Aneta Pätoprstá - AP Nails sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

Geis Parcel SK s.r.o.

Balíková preprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Aneta Pätoprstá – AP Nails

 

Obchodné podmienky sú platné od 18. 5. 2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.